Skip to main content

Outsourcing av tilbudsarbeid

By 12/05/2015mai 28th, 2015Nyheter

Offentlige anbud – en velkjent situasjon: Det tikker inn et offentlig anbud  som du gjerne skulle besvart. Imidlertid blir du litt oppgitt fordi konkurransegrunnlaget inneholder en hel rekke dokumenter med et høyt antall sider. Det kreves at du skal levere mye dokumentasjon. Arbeidsdagene til både deg selv og kollegaene er allerede fylt opp med andre oppgaver. Du føler at verken tid eller egen anbudskompetanse strekker til. Resultat: Du velger å ikke levere tilbud. Samtidig ergrer du deg over å gå glipp av en mulig millionomsetning fra et stabilt og langsiktig kundeforhold med den offentlige kunden. Alternativt scenario: Du kontakter Din Anbudshjelp AS.

 • Vi analyserer konkurransegrunnlaget. I denne fasen inngår også gjennomgang av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Vi gjennomgår bl.a. alle dokumentasjonskrav.
 • Ved uklarheter kontakter vi oppdragsgiver.
 • Avklaring: Sammen med deg tas beslutning om det skal settes i gang tilbudsarbeid.
 • I nært samarbeid med deg setter vi opp en fremdriftsplan med ansvarsfordeling og milepæler.
 • Du beskriver tjenester, løsningsbeskrivelser og priser i henhold til konkurransegrunnlagets krav, akkurat som i et tilbud til en hvilken som helst privat bedrift.
 • Din Anbudshjelp AS sjekker at bedriftens attester, sertifiseringer etc. og øvrige dokumentasjon innfrir konkurransegrunnlagets krav.
 • I løpet av anbudsprosessen kan det komme nye opplysninger og publisering av spørsmål/svar. Din Anbudshjelp AS følger dette opp.
 • Din Anbudshjelp AS følger opp alle tidsfrister.
 • Vi setter sammen et komplett tilbud som oppfyller alle formelle krav og vedlegg og sørger for at tilbudet blir korrekt organisert og innbundet etter konkurransegrunnlagets krav. Hvis setningsoppbygginger, formuleringer og språk trenger justering fikser vi det. Ved krav om elektronisk levering via innkjøpssystem, f. eks. Mercell eller Visma, ordner vi det.
 • Din Anbudshjelp AS organiserer anbudsdokumentasjonen slik at den lett kan gjenbrukes.
 • Microsoft OneDrive nettskyløsning benyttes for deling av dokumenter.  Med enkle klikk kan du følge innhold og fremdrift i anbudsbesvarelsen via din nettleser. Du behøver ingen forkunnskaper eller programvareinstallasjoner for å få tilgang.
 • Vi benytter en to-delt prismodell når vi utarbeider anbudsbesvarelse for deg: 1) En rimelig forhåndsavtalt basispris uten overraskelser. 2) Hvis du vinner anbudet tar vi et forhåndsavtalt suksesshonorar.
 • Tenk på dette: Svært mange bedrifter outsourcer sin regnskapsfunksjon fordi det krever spesialkunnskaper. Absolutte tidsfrister og krav fra myndighetene er en annen viktig årsak. Slik er det også med offentlige anbud. Nå kan du i tillegg kjøpe deg profesjonell anbudshjelp fra en leverandør som kan både salg og offentlige anbudsregler. Les mer på www.dinanbudshjelp.no.
 • Ta kontakt på tlf. 900 77 580 neste gang du vurderer å besvare et offentlig anbud. Vi hjelper deg å vinne!