Skip to main content

Pris behøver slett ikke avgjøre alle anbud

By 21/03/2014februar 13th, 2015Nyheter

Det er ingen ting i Lov om offentlige anskaffelser som hindrer etatene å legge andre kriterier til grunn når de skal velge leverandør sa Harald Alfsen som er  jurist og partner i Inventura AS under seminaret «Offentlig innkjøp – et hinder for innovasjon?» i Oslo onsdag denne uken. Alfsen er en av landets mest erfarne jurister på området offentlige anskaffelser med erfaring fra Statsbygg. Han mener at  loven og de tilhørende forskriftene er mye mer fleksible enn det som til vanlig praktiseres blant offentlige innkjøpere.

Les hele artikkelen i Teknisk Ukeblad her

Her kan du laste ned Veilederen for innovative offentlige anskaffelser. Den viser at offentlige innkjøpere i praksis har stort handlingsrom innenfor lovverket.