Miljøsertifisering

Stadig flere offentlige oppdragsgivere krever miljøsertifisering av sine leverandører. VINN klargjør for sertifisering etter det nasjonale miljøstyringssystemet Miljøfyrtårn. Ordningen passer alle små og mellomstore private og offentlige virksomheter.

Kurs og konferanse

VICAN har spesialisert seg på intensive læringsopplevelser hvor kunnskap og inspirasjon står i fokus. Her finner du stor bredde i kurs og seminarer. VICAN arrangerer også fagkonferanser for ledere, økonomer og markedsførere.

Anbudsvarsling

Din Anbudshjelp AS har inngått forhandleravtale med EU-Supply om salg av anbudsvarsling i Norge. EU-supply er en av Europas ledende leverandører av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjon. Selskapet drifter også Norges Doffin-database.