Skip to main content

Slik unngår du anbudsstress

Svært mange leverandører er ikke klar over at fristen for levering av tilbud i anbudskonkurranser over EØS-terskel (NOK 1,75 mill.) kan være så kort som 10 dager etter kunngjøring. En forutsetning for så kort frist er imidlertid at oppdragsgiveren tidligere har publisert en veiledende kunngjøring tidligst 12 måneder og senest 35 dager før kunngjøringen av konkurransen. Mange oppdragsgivere benytter denne muligheten.

Med korte frister og uten abonnement på en varslingstjenester har du som potensiell leverandør en umulig situasjon for å forberede et godt og gjennomarbeidet vinnertilbud. Derfor er det lurt å skaffe seg et varslingsabonnement.

Du har sikkert kjent tidspress når du har jobbet med anbud. En forutsetning for suksess i det offentlige markedet er du har fersk informasjon, er forberedt og har en god strategi for hvordan tilbudet skal utarbeides. Her er noen tips i en tidligere artikkel.

Hos oss kan du prøve anbudsvarsling fra Doffin GRATIS og UFORPLIKTENDE i 30 dager. Hvis du deretter bestemmer deg for et års abonnement koster det kun kr. 1.950,- + mva pr. år.

Du får:

·      E-postvarsling av anbud fra Doffin i din bransje og geografisk markedsområde

·      Individuelt tilpasset varslingsprofil, basert på CPV-koder

·      Enkel og effektiv markedsovervåkning som sparer tid for deg

·      Mulighet for praktisk anbudshjelp når du skal levere tilbud

Klikk her hvis du er interessert i å sette deg inn i alle de ulike fristene for levering av tilbud til offentlig sektor.