Skip to main content

SMB-sektoren: Lokal bedrift sikret seg snøryddingskontrakt i Enebakk

Små bedrifter kan absolutt konkurrere om større oppdrag

Enkeltmannsforetaket Per Morten Næssvold (Næssvold Arealservice) sikret seg nylig en 4-årskontrakt på vintervedlikehold av Flateby og Kirkebygda i Enebakk kommune. Oppstart er 1.1.2024. Bedriften gikk seirende ut av konkurransen mot betydelig større selskaper. Daglig leder, Per Morten Næssvold, trekker frem en veloverveid strategi, dyktige underleverandører, konkurransedyktige priser og bistand fra Din Anbudshjelp AS som avgjørende for suksessen.

Mange SMB-ledere og eiere opplever at de støter på barrierer i det offentlige markedet, og at terskelen for å delta i anbudskonkurranser virker uoverkommelig. Per Morten fant en vei gjennom disse hindringene. Han tok umiddelbart kontakt med Din Anbudshjelp AS da konkurransen ble utlyst via Doffin.

Sammen gjennomgikk vi kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene grundig. Det ble fort tydelig at prosjektet krevde flere underleverandører for å oppnå nødvendig kapasitet. Per Morten hadde proaktivt samlet et team av lokale enkeltpersonforetak, som alle hadde den nødvendige maskinparken, høy kompetanse, lang erfaring og detaljert kjennskap til de aktuelle veiene og områdene. Disse ble tatt inn i tilbudet som pålitelige underleverandører med bindende forpliktelseserklæringer.


Tildelingskriteriene i konkurransen var:

Pris: 25 %
Kompetanse og erfaring: 35 %
Løsningsbeskrivelse, oppdragsforståelse og presentasjon: 40 %

Din Anbudshjelp AS veiledet i utarbeidelsen av nødvendig dokumentasjon, hjalp til med å fremheve teamets samlede kompetanse og erfaring, og sikret at forståelsen av oppdraget samt foreslått løsningsbeskrivelse møtte Enebakk kommunes krav. Vi assisterte også med den endelige opplastingen av dokumentene til Enebakk kommunes KGV-system, hvorpå Per Morten kunne utføre en siste kontroll før han klikket på «Send inn tilbud»-knappen.

Denne konkurransen viser at en SMB- bedrift absolutt kan konkurrere om større oppdrag. Det gjelder å ha en god strategi, være offensiv og organisere hvordan oppdraget skal løses på en innovativ måte samt å skaffe gode underleverandører hvis egen kapasitet ikke er tilstrekkelig for å løse oppdraget. Dessuten må tilbudet ha en god struktur og svare ut alt som etterspørres av oppdragsgiver.

Per Morten understreker: – For en liten virksomhet som sjelden deltar i offentlige anbud, var det essensielt å ha praktisk anbudshjelp. Uten denne hjelpen hadde vi ikke vært i stand til å produsere all nødvendig dokumentasjon og sette oss inn i oppdragsgivers KGV-system som i dette tilfellet var Mercell TendSign.

Han vurderer nå å skaffe seg Finndoff anbudsvarsling for å kunne følge enda bedre med på anbud som lyses ut i Doffin.