Skip to main content

Stat og kommune: Milliardutbygging i Rana-regionen

By 08/04/2014mai 16th, 2014Nyheter

Det skal realiseres byggeprosjekter i Rana-området i regi av stat og kommune for 1,5 milliarder de neste årene. Dette kom fram på Næringslivslunsjen til Ranaregionens Næringsforening på Campus Helgeland mandag, referert i Rana Blad.

Selfors sykehjem og Hauknes skole er blant prosjektene som ligger først an i løypa, sammen med allerede påbegynte automatlager II ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana. Anbudet for Hauknes skole skal ut i løpet av juni.

– Selfors sykehjem er større enn Campus Helgeland i kroner og øre, opplyste prosjektsjef i Rana kommune, Jostein S. Jacobsen. Han kunne fortelle at det er snakk om en pris på rundt en milliard for alle byggeprosjektene i Rana kommunes regi de nærmeste årene. Selfors sykehjem utgjør den største enkeltinvesteringen. Sykehjemmet er anslått å koste om lag 287 millioner kroner. Det ligger an til at kommunen får 127 millioner i investeringstilskudd, og Husbanken har også åpnet for tilskudd til dagplasser.
– Vi planlegger anbudsåpning i uke 21, slik at vi får inn anbud før fellesferien, sa Jacobsen, som håper på byggestart i september i år og ferdigstillelse vinteren 2016.

I tillegg skal Mobekken omsorgsboliger til ca. 60 millioner med 20 leiligheter være ferdig til høsten, og Engevollen boliger til 50 millioner være ferdig i desember i år.

Ytterligere utbygging av Nasjonalbiblioteket, vann/avløpsprosjekter og større ombygging av veikryss er anbud som vil bli lagt ut i tiden fremover.