Skip to main content

Sverige: Offentlige innkjøpere svikter små og mellomstore bedrifter

SVERIGE: Fersk rapport fra Konkurransverket dokumenterer at offentlige innkjøpere svikter små og mellomstore bedrifter ved å ikke dele opp store kontrakter. Er situasjonen den samme i Norge?

Mer enn halvparten av de granskede kommunene i Sverige bryter loven og svikter derved små og mellomstore bedrifter ved å ikke dele opp kontrakter der det er mulig. Antall tilbud som kommer inn i hver konkurranse synker og dette bekymrer det svenske Konkurranseverket som nå oppfordrer oppdragsgivere til å dele opp anskaffelser i mindre deler. «När fler små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud stärks konkurrensen och innovationskraften. Det bidrar till ekonomisk tillväxt, och till bättre hushållning med skattebetalarnas pengar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten».

Sannsynligvis er situasjonen i Norge ganske parallell. Også anskaffelsesregelverket i Norge stiller krav om at oppdragsgiver skal vurdere oppdeling av kontrakt slik at små og mellomstore bedrifter kan ta del i konkurransene. I anskaffelsesforskriften § 19-4 er det gitt regler om oppdeling av anskaffelser.  Dersom oppdragsgiveren ikke deler opp anskaffelsen i delkontrakter, skal han gi en kort begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene eller i anskaffelsesprotokollen.

Vår oppfordring til alle offentlige innkjøpere: Del opp anskaffelsen der du kan!