Skip to main content

Kan du alle systemene for elektronisk tilbudslevering?

Nå er det bare 4 måneder til alle offentlige oppdragsgivere MÅ ta i bruk elektroniske innkjøpssystemer (KGV). Innkjøpssentraler og statlige myndigheter har allerede dette lovkravet. For deg som leverandør betyr dette at du ikke lenger kan levere tilbud over de nasjonale terskelverdiene på papir.

Dette var/er fristene for overgang til elektronisk konkurransegjennomføring:

  • Innkjøpssentraler: 18. april 2017
  • Statlige myndigheter: 1. januar 2018
  • Andre offentlige oppdragsgivere: 1. juli 2018

Kravene til elektronisk kommunikasjon gjelder for alle anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene og EØS-terskelverdiene i den nye anskaffelsesforskriften og for alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene i den nye forsyningsforskriften og den nye konsesjonskontraktforskriften.

Hva medfører dette for leverandører?
Leverandører som finner en interessant anbudsutlysing i Doffin blir routet videre til et KGV-system for å kunne laste ned konkurransegrunnlaget og gi tilbud. Det er GRATIS for leverandører å levere tilbud gjennom KGV ved at det er oppdragsgiverne som betaler for bruk.  Flere tilbydere konkurrerer om å levere KGV-systemer (KonkurranseGjennomføringsVerktøy). DIFI har lagt til rette for at markedet kan levere løsning til den enkelte offentlige oppdragsgiver. De ulike systemene har forskjellig brukergrensesnitt, funksjonalitet og innlogging. Vår erfaring er at leverandører finner dette svært forvirrende. De som ofte deltar i offentlige anbudskonkurranser må lære seg alle systemene samt opprette brukerprofiler i hvert system.

Din Anbudshjelp AS har erfaring og nødvendig kunnskap. Praktisk tilbudsarbeid på vegne av våre kunder er vår kjernevirksomhet. Dette inkluderer også elektronisk levering av tilbud. Vi gir deg mindre å tenke på! Les mer på www.dinanbudshjelp.no