Skip to main content

Elektronisk tilbudslevering

Leverandør, gled deg – datoene er klare!

For nærmere ett år siden skrev vi et innlegg om hvor håpløst gammeldags, arbeids- og kostnadskrevende det er når offentlige oppdragsgivere ber om tilbud på papir i x antall  permer. Det nye lovverket som gjelder fra 1.1. 2017 setter frister til offentlig sektor for å ta i bruk elektroniske innkjøpssystemer:

Innkjøpssentraler: 18. april 2017

Statlige myndigheter: 1. januar 2018

Andre offentlige oppdragsgivere: 1. juli 2018

Kravene til elektronisk kommunikasjon vil gjelde for alle anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene og EØS-terskelverdiene i den nye anskaffelsesforskriften og for alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene i den nye forsyningsforskriften og den nye konsesjonskontraktforskriften.

Mange innovative offentlige oppdragsgivere har allerede tatt i bruk slike systemer, men majoriteten henger fortsatt etter.

Den nye hovedregelen blir at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Også leverandører må forberede seg på endringene. Nærings- og fiskeridepartementet gjør særlig oppmerksom på at dette innebærer at det blir obligatorisk med elektronisk tilbudsinnlevering. E-post kan ikke benyttes. Som leverandør må du logge deg inn på systemet som oppdragsgiveren benytter og laste opp tilbudet ditt.  Det er gratis å benytte elektronisk tilbudslevering.

Din Anbudshjelp AS har allerede lang erfaring med innlevering av tilbud i de ulike systemene som er i markedet. Nye og forenklende løsninger vil også komme i løpet av året. Ta kontakt på telefon 900 77 580 hvis du har behov for anbudshjelp.

Her kan du lese mer om det nye anskaffelsesregelverket.