Skip to main content

Hvordan rapportere ulovlig direkte anskaffelse?

By 05/09/2018oktober 1st, 2019Nyheter

En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Kunngjøring av anskaffelse er viktig fordi det gir alle kvalifiserte leverandører mulighet til å gi tilbud. Samtidig gir det redusert risiko for korrupsjon.

Økt konkurranse gir mer effektiv bruk av samfunnets ressurser.  Forskrift om offentlige anskaffelser gir klare anvisninger på hvordan kunngjøring skal foretas og hva et konkurransegrunnlag skal inneholde. I Norge er den generelle nasjonale terskelverdien for pålagt kunngjøring i Doffin av varer og tjenester for tiden 1,3 millioner. Ved gjentakende anskaffelse av samme type vare eller tjeneste skal verdien beregnes over 4 år.

Ulovlig direkte anskaffelse anses som det mest alvorlige bruddet på regelverket, men allikevel skjer det mange brudd. Leverandører kvier seg ofte for å rapportere brudd av frykt for «represalier». Paradokset er da at praksisen vil fortsette. Derfor bør ulovlige direkteanskaffelser alltid rapporteres til KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser). Gebyret for å få behandlet en klage på ulovlig direkteanskaffelser er  kun kr.1.000,-. Dette gebyret blir tilbakebetalt i sin helhet dersom KOFA finner at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse.

Hvem kan klage?
Alle kan klage inn en ulovlig direkte anskaffelse. Du trenger ikke ha «saklig interesse» slik som ved øvrige klagesaker som sendes til KOFA.

Hvem kan klages inn?
Alle oppdragsgivere som er omfattet av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Dette er typisk alle organer for stat, fylkeskommune og kommune samt alle «offentligrettslige organer».

Offentligrettslige organer er typisk statlige eller kommunale selskaper eller stiftelser som utfører offentlige oppgaver, så som for eksempel helseforetakene, Norsk Tipping AS, NSB og offentlige innkjøpssamarbeid.

Hvordan skrive klage?
Det finnes hjelp til klageprosesser. KOFA har en egen nettside med veiledning og maler for klageutforming. Du kan også kjøpe assistanse/juridisk hjelp til denne jobben. Kontakt gjerne Din Anbudshjelp AS for veiledning.

Regelverket for ulovlige direkte anskaffelser ble innskjerpet 1. januar 2017. Oppdragsgivere kan bli ilagt gebyr for inntil 15 % av anskaffelsens verdi. Nylig ble Norges Sjømatråd ilagt et gebyr på kr. 440.000.

Kjenner du til at det foregår ulovlige direkte anskaffelser? Benytt din rett til å klage!