Skip to main content

Under 100.000: Offentlige oppdragsgivere står fritt til å inngå kontrakt

Fra 1. juli:
Vi minner om at anskaffelser under 100 000 kroner ble unntatt regelverket for offentlige anskaffelser.

Oppdragsgivere står nå helt fritt til å inngå kontrakt med ønsket leverandør, uten noen plikt til å kontakte flere. Begrunnelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet er at oppdragsgiverne skal slippe å måtte bruke unødvendige ressurser på mindre innkjøp.
Offentlige innkjøpere har imidlertid ikke anledning til å dele opp innkjøp for å komme under grensen på 100.000 kroner. Repeterende anskaffelser vil fortsatt måtte vurderes som en samlet verdiberegning.

Hva betyr dette for deg som leverandør?
Hvis du ikke allerede har god kontakt med innkjøpere i din kommune, fylkeskommune eller andre offentlige etater må du sørge for å få det. Hvis ikke innkjøperne vet om din bedrift har du ingen mulighet til å bli forespurt.  For anbud mellom 100.000 og 500.00 må innkjøpere be om tilbud fra minst 3 leverandører. Også her gjelder det at innkjøperne har kunnskap om din bedrift. Vår klare anbefaling er derfor at du sender informasjon om bedriften din og ber om et møte for en nærmere presentasjon. Små oppdrag kan fort gi deg en bedre posisjon til å vinne større anbud!

Anbud som har en verdi over kr. 500.000,- skal kunngjøres på doffin.no

Les mer om endringene i lovverket som kom 1. juli.

Trenger du praktisk hjelp til å besvare offentlige anbud? Les mer her.