Skip to main content

Veileder for anskaffelse av hotelltjenester

By 06/03/2014mai 16th, 2014Nyheter

Difi har utviklet et veiledningsdokument for anskaffelse av hotelltjenester. Veilederen er også nyttig lesing for hoteller som ønsker offentlig sektor som kunde.

De største miljøbelastningene knyttet til hotelltjenester er forbruk av energi, avfall, mat, kjemikalier, forbruksartikler og vann. Miljøbelastningene er med andre ord knyttet til selve hotellbygningen og hvordan denne drives. I tillegg vil hotellets forbruk av sengetøy, mat, renhold osv. spille en rolle for den totale miljøbelastningen.

Leverandører av hotelltjenester bør sørge for å skaffe seg miljøsertifisering fordi dette vil bli vektlagt som kvalifikasjonskrav i fremtidige anbudskonkurranser. Med miljøsertifisering, f. eks. Miljøfyrtårn, unngår du å bli avvist i konkurransen.

Klikk her for lenke til miljøveilederen