Skip to main content

Vil du bli leverandør til FN?

By 08/05/2014mai 16th, 2014Nyheter

Årlig kjøper FN-systemet det meste av varer og tjenester for mer enn 15 milliarder US$.  Dette skjer gjennom anbudskonkurranser. NOREPS (The Norwegian Emergency Preparedness System) og Innovasjon Norge inviterer til seminar i København den 11. og 12. juni. Seminaret er organisert i samarbeid med Danmark, Sverige og Island.

Tradisjonelt har Danmark vært den største skandinaviske leverandøren til FN, etterfulgt av Sverige som nummer 2 og deretter Norge. Norsk næringsliv burde ha en stort potensiale til å øke sin andel av dette markedet. Gjennom deltakelse på seminaret vil du få informasjon om kommende anbudskonkurranser og hvordan prosedyrene for  innkjøp fungerer. Det vil også bli en unik anledning til å møte FN-representanter i individuelle møter for å presentere din bedrift.

Deltakende FN-organisasjoner er UN Procurement Division, UNDP, WFP, UNICEF, UNOPS, PAHO, WHO, UNFPA, UNHCR, UNESCO, OCHA, UNRWA, UNIDO, UNEP og MINUSMA.

For nærmere informasjon og påmelding til seminaret, KLIKK HER.

Her er direkte lenke til FNs innkjøpsportal med oversikt over anbudskonkurranser.