Skip to main content

Vil du samarbeide med andre bedrifter om å levere anbud?

By 19/03/2014mars 24th, 2014Nyheter

Konkurransetilsynet har publisert ny veileder om prosjektsamarbeid.

Formålet med veiledningen er i henhold til Konkurransetilsynet å bidra til økt forståelse hos markedsaktørene når det gjelder hvilke typer prosjektsamarbeid som lovlig kan gjennomføres, samt å forhindre at lovstridige prosjektsamarbeid iverksettes.

Veiledningen angir blant annet hvordan Konkurransetilsynet vil tolke og vil anvende konkurranseloven § 10 i saker som gjelder prosjektsamarbeid, det vil si samarbeid om enkeltstående prosjekter mellom to eller flere foretak.

Veiledningen (PDF) kan nedlastes på Konkurransetilsynets hjemmesider. Klikk her